Online-database Pro Oriente voor de orthodox-katholieke dialoog

Pro Oriente, opgericht als kerkelijke stichting op 4 november 1964 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie door toenmalig kardinaal Franz König (1905-2004), is gevestigd in Wenen (met regionale afdelingen in Salzburg, Graz en Linz). De focus van Pro Oriente ligt op het versterken van de oecumenische banden tussen de kerk van het Oosten en Westen middels dialogen. Köning bezocht verschillende kerkelijke leiders van de Oosters-Orthodoxe Kerken en nodigde hen ook uit in Wenen. Daarnaast zijn er verschillende commissies werkzaam binnen Pro Oriente, onder andere de ‘Commissie voor de Orthodox-Katholieke Dialoog’. Deze commissie is opgericht in 2018. Elk jaar komen er 16 theologen van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken bijeen om initiatieven op te zetten. Een van deze initiatieven is een online-database.

© Wiki Commons, Andreas Gutenbrunner (fotograaf): Portret van kardinaal Franz König

Deze database, waarin alle relevante dialoogdocumenten, uitleg en andere teksten van de dialogen tussen de kerken van het Oosten en Westen van de afgelopen 50-60 jaar terug te vinden zijn, is onlangs gelanceerd. De documenten zijn te raadplegen via: www.orthocath.net. Daarnaast heeft de commissie voor een Engelse, Franse, Duitse, Griekse, Roemeens, Italiaans, Servische en Russische vertaling gezorgd van de online beschikbare teksten. Er is gekozen voor een hiërarchische structuur wat betreft de indeling van de database, die bestaat uit een onderverdeling naar vijf categorieën: 1) internationaal; 2) bilateraal; 3) regionaal; 4) onofficieel; en 5) aanverwante documenten. 

Inhoudelijk gaat het onder andere om alle officiële documenten van de ‘Joint International Commission for Theological Dialogue Between the Catholic Church and the Orthodox Church’, een commissie die is opgericht door de Heilige Stoel en 14 autocefale Oosters-Orthodoxe Kerken. Daarnaast zijn ook alle documenten te vinden over de ontmoetingen tussen de pausen en de leiders van de Orthodoxe Kerken. De resultaten van de theologische dialogen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken zijn ook terug te vinden in de database. Hierdoor kan een bezoeker een volledig overzicht krijgen.

Met deze online-database hoopt de ‘Commissie voor de Orthodox-Katholieke Dialoog’ van Pro Oriente een belangrijke rol te kunnen vervullen voor theologische opleidingen en het kerkelijk leven. Daarnaast is de database een hulpmiddel voor de verschillende commissies van Pro Oriente. De database kan namelijk helpen om de oecumenische werkzaamheden te vereenvoudigen.

Voor meer informatie over het project, zie hier. Daarnaast kunt u ook de webpagina bezoeken van Pro Oriente, zie hier.

Auteur

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.