Platform Oosters Christendom

Het Platform Oosters Christendom is een nieuwsvoorziening gericht op de diverse aspecten van het leven van oosterse en oriëntaalse christenen, kerken en culturen in Nederland en wereldwijd. De website wordt beheerd door het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) te Nijmegen.

Noodzaak

De derde grote tak van het christendom is voor veel westerse christenen nog steeds vaak een terra incognita. Informatie over oosterse kerken verschijnt zelden in de mainstream media, en als het er wel verschijnt dan vaak in verband met verslaggeving uit crisisregio’s zoals Syrië, Oekraïne of Ethiopië, of vanwege aparte, meestal controversiële gebeurtenissen.

Evengoed is de positie van oosterse kerken ten aanzien van algemene thema’s nauwelijks bekend, of het nu gaat om kerk en staat in de voormalige Sovjet-Unie, christendom en islam, posities over mensenrechten, burgermaatschappij of klimaatverandering.

Maar ook zonder direct verband met actuele gebeurtenissen zijn er veel onduidelijkheden of zelfs misverstanden over geloof, overlevering en de geschiedenis van de oosterse christenen. In menig opzicht geldt dat zelfs voor de kennis van oosterse christenen in Nederland ten opzichte van hun eigen traditie.

Misverstanden en eenzijdigheden kunnen zelfs tot conflicten leiden. Tegen deze achtergrond wil het Platform Oosters Christendom actuele, betrouwbare, objectieve en gefundeerde informatie bieden uit de wereld van het oosters christendom.

Wij brengen hiervoor onze wetenschappelijke expertise, talenkennis en netwerk in, om een beter en completer beeld van het oosters christendom te tonen. Hoewel gebaseerd op onderzoek en kennis van academische wetenschap is deze informatie, op basis van gedegen journalistiek, bedoeld voor een breed publiek

Het Platform Oosters Christendom is een geactualiseerde voortzetting van het tijdschrift Pokrof – Oosterse Christenen, Kerken en Culturen, dat van 1991 tot en met 2021 gepubliceerd werd op initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KvVO) te ’s-Hertogenbosch. Op hun website zijn dan de jaargangen van Pokrof sinds het jaar 2001 in digitaliseerde vorm te vinden.

Bijdrage leveren?

Is er een onderwerp waar u graag een stuk over wilt schrijven voor ons platform? Sluit het aan op de actualiteit, thema’s of een van de rubrieken? Wij kijken uit naar uw inzending!

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.