Doneren aan Platform Oosters Christendom

Het Platform Oosters Christendom bestaat mede dankzij uw financiële steun. U kunt op verschillende manieren doneren aan het Platform:

  • Een eenmalig bedrag
  • Een bedrag elke maand
  • Een bedrag per jaar

 

NL14 INGB 0000 1539 98 op naam van Stichting Instituut voor Oosters Christendom, onder vermelding van “Ondersteuning Platform Oosters Christendom”.

Het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen (periodieke en incidentele) giften en nalatenschappen geen belasting hoeven te betalen.

Ook voor donateurs is de ANBI-status gunstig: zowel periodieke als incidentele giften en schenkingen mogen namelijk, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting: ANBI nummer: RSIN 007962599 KvK/belastingnummer: 41057572.

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.