Financiering

Het voormalige tijdschrift Pokrof vroeg jaarlijks een kleine financiële bijdrage in de vorm van een abonnement. Het Platform Oosters Christendom werkt niet met abonnementen of een betaalmuur, maar is voor iedereen vrij toegankelijk. Desalniettemin zijn er wel kosten verbonden aan het professionele onderhoud van de website, het personeel, de beeldenrechten en andere zaken.

We willen u daarom vragen om een bijdrage. Alleen als er voldoende middelen beschikbaar zijn, heeft dit platform namelijk een toekomst. Als dit project uw waardering heeft, zijn wij daarom dankbaar voor een eenmalige of regelmatige financiële ondersteuning. U kunt ons steunen met een bijdrage (eenmalig of regelmatig) op:

NL14 INGB 0000 1539 98 op naam van Stichting Instituut voor Oosters Christendom, onder vermelding van “Ondersteuning POC”.

Het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen (periodieke en incidentele) giften en nalatenschappen geen belasting hoeven te betalen. Ook voor donateurs is de ANBI-status gunstig: zowel periodieke als incidentele giften en schenkingen mogen namelijk, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting: ANBI nummer: RSIN 007962599 KvK/belastingnummer: 41057572

Het Platform Oosters Christendom wordt momenteel gesteund door donaties van particulieren en welbekende instanties, zoals Katholieke Vereniging voor Oecumene (KvVO), Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), Landelijke Instelling Pokrof en Stichting Sormani Fonds. Wij zijn hen zeer dankbaar! 

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.