Trauma & Healing

Het helen van trauma is voor een groot deel cultuurgebonden en vaak ook verweven met de religieuze identiteit van een persoon. De vluchtelingenstroom van de laatste jaren, waaronder veel mensen die het oosters-orthodoxe of oriëntaalse geloof aanhangen, maakt dit nog eens extra duidelijk. De westerse benadering is vaak individualistisch; in andere culturen kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om de familie erbij te betrekken. Denk ook aan de inzet van specifieke rituelen en de wijze van pastorale gesprekvoering die meer aansluit bij de culturele achtergrond van de persoon. Reden voor de redactie van het Platform Oosters Christendom om dit onderwerp de komende tijd extra aandacht te geven.

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.