Links

Niet alleen de kerken en kerkleiders, maar ook de gelovigen en organisaties, zoals universiteiten, communiteiten, hulporganisaties en NGOs van verschillende achtergrond zijn op het internet vertegenwoordigd en deels zeer actief.

De links naar officiële websites van de kerken zijn voor buitenstaanders vaak via artikelen in online encyclopedias (zoals Wikipedia) te vinden.

Daarnaast hebben de eparchiën/diocesen, maar ook veel parochies hun eigen portaal. Hetzelfde geldt voor grote kloosters. Het internet is veelkleurig. Er zijn liberale en moderne stemmen en projecten naast meer conservatieve en deels fundamentalistische pagina’s.

Niet alle sites en portalen hebben dezelfde kwaliteit. Het onderstaande overzicht wil een eerste oriëntatie bieden, maar zal continue aangepast worden.

Algemeen:

Nachrichtendienst Östliche Kirchen – Overwegend Duitstalig, bij gelegenheid ook Engelstalig informatieportaal met informatie over kerkelijk leven in Oost-Europa, met veel aandacht voor oosters christendom; achtergrondartikelen; ook met een regelmatige nieuwsbrief.

Oikoumene – Portretten van verschillende, onder andere Orthodoxe kerken die lid zijn van de Wereldraad van Kerken.

Orthodox Arts Journal – De webpagina van het tijdschrift Orthodox Arts Journal, waarin artikelen en nieuwsberichten ter promotie van de Orthodoxe liturgische kunsten worden gepubliceerd. Er wordt aandacht besteed aan de beeldende kunsten, muziek, liturgische gebruiken en teksten.

Orthodox Times – Een onafhankelijk nieuwsplatform met informatie over het Orthodox christendom en internationaal aanverwant nieuws.

OrthodoxWiki – Een Orthodox online-encyclopedie, naar voorbeeld van Wikipedia; enkele tienduizend artikelen in negen verschillende talen, daaronder Engels; kwaliteit wisselend.

Pro Oriente – Dit is de website van de – in 1964, tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie door kardinaal König van Wenen opgerichte – stichting voor de dialoog met de Oosterse kerken. Naast projecten en publicaties bevat deze site ook portretten in het Duits, van de verschillende Oosterse en van met Rome geünieerde kerken

Public Orthodoxy – Website onderhouden door het Orthodox Study Center op de Fordham University in New York; theologisch onderlegde achtergrondteksten en commentaren.

Sacred Murals Studio – De webpagina van de iconenschilders Philip Davydov en Olga Shalamova.

Wereldraad van Kerken – Hier zijn korte beschrijvingen te vinden van onder andere verschillende Orthodoxe kerken die lid zijn van de Wereldraad van Kerken.

Per land:

Duitsland

Verein Christlich-Orthodoxes Informationszentrum e.V. – Het informatiecentrum heeft als doel zowel Orthodoxe christenen als andere mensen te informeren over de Orthodoxe kerk en haar culturele en spirituele erfgoed. Hierbij gaat het voornamelijk om de Orthodoxe kerken in de Duitstalige landen.

Frankrijk

Institut de théologie orthodoxe Saint Serge – Onderwijsinstituut voor Orthodoxe theologie in Frankrijk.

Griekenland

Website van de Kerk van Griekenland

Volos Academie, een theologisch centrum, met conferenties, publicaties over onderwerpen in verband met Orthodoxe theologie in relatie tot de moderne tijd (Engels en Grieks).

Nederland/België

A.A. Brediusstichting – Opgericht door theoloog en musicoloog A.A. Bredius (1903-1982) poogt de stichting belangstelling en begrip te kweken voor het Byzantijnse erfgoed.

Klooster Chevetogne – Het klooster van Chevetogne werd gesticht in 1925 door de benedictijner Dom Lambert Beauduin (1873-1960), voordien één van de stichters van de Liturgische Beweging in België. Door zijn ontmoeting met het christelijk Oosten werd hij zich bewust van de scheiding van de kerken, hetgeen hem aanzette te werken aan de stichting van een klooster dat aan de christelijke eenheid gewijd zou zijn. De monniken vieren de liturgie volgens twee riten en organiseren (sinds 1942) regelmatig een theologisch colloquium. Het oecumenisch, wetenschappelijk tijdschrift Irenikon verschijnt sinds 1925, en streeft onder andere om de christenen van het Westen gevoelig te maken voor de schatten van de Oosterse traditie.

Landelijke Instelling Pokrof – De Landelijke Instelling Pokrof is de overkoepelende organisatie van (momenteel) acht Byzantijnse Gemeenschappen in Nederland, die bij de rooms-katholieke kerk behoren, maar de liturgie volgens de Byzantijnse ritus vieren. De instelling is voortgekomen uit het Oosters Werk van de kapucijnen in Nederland, om mensen uit Oost-Europa materieel en geestelijk bijstand te verlenen.

Mor Ephrem – De website van het bisdom van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland.

OKIN – Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland; vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux; lijst van Orthodoxe parochies, met doorverwijzingen naar hun eigen internetpresentie. Ook bevat de webpagina liturgische kalenders en een overzicht van kerkdiensten.

Orthodoxia – De website van het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg dat in 1969 opgericht werd en behoort tot de onmiddellijke jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat.

Orthodox.nl – Dit is de webpagina van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI), het officiële bestuursorgaan in Nederland van de Oosters-Orthodoxe en Oriëntaals-Orthodoxe kerken.

Pokrof – Oosterse christenen, kerken en culturen – Het tijdschrift Pokrof is gewijd aan de wereld van het Oosters christendom. Het blad wordt gemaakt door de een onafhankelijke en oecumenisch samengestelde redactie. Sinds januari 2022 wordt Pokrof voortgezet als het Platform Oosters Christendom (POC).

SOKiN – Het Samenwerkingsverband van Oriëntaals Orthodoxe Kerken In Nederland (SOKiN). Hierbij werken de Armeens-Apostolisch orthodoxe Kerk, Syrisch-Orthodoxe Kerk, Koptisch-Orthodoxe Kerk en Ethiopisch-Orthodoxe Kerk samen.

Stichting Eikonikon – De stichting beoogt mensen die geïnteresseerd zijn in iconen en icoonschilderen met elkaar in contact te brengen. Eikonikon verstrekt informatie over iconen in het gelijknamig tijdschrift en publiceert het Lexikon Eikonikon.

St. Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut – Het St. Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het is de belangrijkste onderwijsinstelling voor Orthodoxe theologie in het Nederlandse taalgebied, als onafhankelijk instituut sinds 1 juli 2021 geassocieerd met de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Rusland

Officiële webpagina van het patriarchaat Moskou (versie in het Russisch, Oekraïens, Roemeens, Grieks en het Engels).

Officiële website van het secretariaat voor externe relaties van de Russisch-Orthodoxe Kerk (Russisch en een aantal verdere talen, zoals Engels, Frans, Duits).

Pravoslavie.ru – Website van o.a. het Sretenski-Klooster in Moskou, met versies in het Russisch, Grieks, Servisch en Engels (welke echter deels van elkaar afwijken, niet alleen vertalingen); vooral geestelijke artikelen, commentaren (conservatief maar vanuit verschillende perspectieven), liturgische kalender.

Pravmir – Nieuwsbrief voor Orthodoxe gelovigen, met geestelijk onderwijs, preken, maar ook informatie over gezondheid, pedagogiek en commentaren bij actuele gebeurtenissen (een deel van de artikelen wordt ook in het Engels gepubliceerd).

Raam op Rusland – Een Nederlandse informatiebron over actuele ontwikkelingen in de Russische politiek, economie, cultuur, her en der met achtergrondinformatie en commentaren over de Russische Orthodoxe Kerk.

Oekraïne

All-Oekraïense Raad van kerken en religieuze organisaties (een gezamenlijk forum voor alle kerken en religieuze organisaties in het land, vertegenwoordigd ongeveer 95% gelovigen van Oekraïne, regelmatige bijeenkomsten, voorzitterschap wisselend, gezamenlijke verklaringen); Engels, Oekraïens, Russisch

Oekraïense Grieks-Katholieke kerk (Oekraïens, Roemeens, Engels)

Oekraïense Orthodoxe Kerk (patriarchaat Moskou)

Orthodoxe kerk van Oekraïne (jurisdictie patriarchaat van Constantinopel, sinds 2019); alleen in het Oekraïens.

Religious Information Service Ukraine (RISU) – verbonden aan de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv (Grieks-katholieke Kerk); nieuws vanuit het kerkelijk leven, vooral van de kerken van de Byzantijnse ritus; achtergrond en commentaren.

Roemenië

Website van het Roemeense patriarchaat (Roemeens, Engels).

Bascilica.ro – De nieuwsberichten pagina van het patriarchaat van Roemenië. Er is nieuws te vinden over de Roemeens-Orthodoxe Kerk in de bredere zin.

Lumina – Platform voor nieuwsberichten en achtergrondartikelen over de Roemeens-Orthodoxe Kerk (in Roemeens).

Servië

Website van het patriarchaat van de Servisch-Orthodoxe Kerk (Servisch, Engels).

Verenigde Staten

Northwestern University Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought (NU RPRT Research Initiative) – Onderzoeksinitiatief voor de studie van Russische filosofie en religieus denken aan de Northwestern universiteit.

Orthodox Church in America – De webpagina van de Orthodoxe kerk in de Verenigde Staten.

St. Vladimir’s Orthodoxy Theological Seminary – Een onderwijsinstelling in de Verenigde staten, dat onderwijs biedt over de Orthodoxe theologie.

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.