‘Rewriting Global Orthodoxy’ – Oosters-orthodoxe gemeenschappen in een transnationale wereld (conferentie)

Donderdag 25 januari 2024, 09:00 – 17:00

Vrijdag 26 januari, 09:00 – 17:00

Zaterdag 27 januari 2024 09:00 – 13:30

Locatie: Huize Heyendael, Nijmegen

Voertaal: Engels

De ERC-conferentie Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Orthodox Communities in a Transnational World (‘Het herschijven van orthodoxy wereldwijd: oosterse-orthodoxe gemeenschappen in een transnationale wereld’) contextualiseert de resultaten van het ERC-project Rewriting Orthodoxy: Oriental Christians in Europe, 1970-2020. In dit project is de situatie van de oriëntaalse christenen, – overeenkomsten en verschillen -, vergeleken met gemeenschappen in andere delen van de wereld en met die van de oosters-orthodoxe gemeenschappen, met name binnen een migratiecontext. Dit omvat een projectdatabase met publicaties van de oriëntaalse kerken over de afgelopen vijftig jaar: FourCornersoftheWorld.

De conferentie richt zich op de tekstuele en visuele cultuur als een (gedifferentieerd) religieus landschap dat oosters-christelijke gemeenschappen samenbindt, zowel op lokaal, nationaal als regionaal – Europees – als op transnationaal niveau, waarbij de gemeenschappen in thuis- en gastlanden met elkaar worden verbonden.

Aan de conferentie nemen o.a. deel: Heather Sharkey, Anna Hager, Pooyan Tamimi Arab, Vlad Naumescu naast relevante wetenschappers en onderzoekers.

Bijdragen aan de conferentie zijn gericht op de volgende aspecten:

1.            Hoe geven oosterse- en oosters-orthodoxe migrantengemeenschappen vorm aan een sociale verbeelding (uitgedrukt in tekstuele en visuele culturen) die hun leven in diaspora ondersteunt (in Europese landen of andere migratielanden) binnen een grotere transnationale context? Hoe is deze hedendaagse verbeelding verbonden met eerdere versies, zoals uitgedrukt in religieuze kunst en literatuur?

2.            In hoeverre zien we vergelijkbare ontwikkelingen in oosterse- en oosters-orthodoxe gemeenschappen in diaspora, ontwikkelingen die betrekking hebben op de sociale verbeelding, onderwijs, interactie met andere gemeenschappen en juridische aangelegenheden? Is er een gedeelde, ‘Global Orthodoxy’ in de maak?

3.            Hoe kan de studie van al deze vormen van orthodoxie bijdragen aan de studie van religie in de hedendaagse wereld? Wat kan de gecombineerde studie van tekst, beeld, geluid en praktijk bijdragen aan ons begrip van de  diversiteit aan religieus leven in het algemeen?

Klik hier voor de link naar het programma (pdf, 206 kB).

Registratie

Studenten, wetenschappers en belanghebbenden op het gebied van oriëntaals-orthodoxe christenen in Europa zijn van harte welkom om de conferentie bij te wonen. Gelieve uw deelname te registreren door een e-mail te sturen naar Elise Aghazarian: elise.aghazarian@ru.nl voor 20 januari 2024.

De conferentie wordt georganiseerd als onderdeel van de laatste fase van het ERC-Adv project Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Orthodox Christians in Europe, 1970-2020, Radboud Universiteit, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; PI: Heleen Murre-van den BergAuteur

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.