In memoriam: Kallistos Ware (1934-2022)

Op woensdag 24 augustus 2022 is metropoliet Kallistos Ware overleden op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oxford. Hij gold als een invloedrijke theoloog en was decennialang het gezicht van de oosters-orthodoxe Kerk in Groot-Brittannië. Al langere tijd ging het minder goed met zijn gezondheid.

Timothy Richard Ware is geboren op 11 september 1934 in een anglicaanse familie in de stad Bath, Somerset in Engeland. Tijdens zijn studies klassieke talen en theologie aan het Magdalen College, een van de vele colleges van de Universiteit van Oxford, raakte hij al snel geïnteresseerd in het oosters-orthodoxe geloof. Op 24-jarige leeftijd bekeerde Timothy zich tot het oosters-orthodoxe christendom. Deze periode heeft hij beschreven in zijn autobiografie: My Journey to the Orthodox Church. Na zijn bekering heeft hij in verschillende kloosters gewoond, zoals in een Canadees kloosters van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland (ROCOR) en het klooster van Johannes van Patmos op het Griekse eiland Patmos in de Egeïsche Zee.

In 1966 wordt Ware tot priester gewijd door de patriarch Athenagoras I van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Hij krijgt de naam Kallistos. Aan de Universiteit van Oxford wordt hij docent in oosters-orthodoxe studies, een functie die hij bijna 35 jaar zal uitvoeren. Vanaf 1982 is Kallistos bisschop van Diokleia van het Grieks-Orthodoxe aartsbisdom Thyateira en Groot-Brittannië. Hoewel Kallistos in 2001 met pensioen is gegaan, wordt hij metropoliet van het aartsbisdom in 2007. De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat kent het aartsbisdom de titulatuur van metropoliet toe. Metropoliet Kallistos genoot bekendheid door zijn vele artikelen, boeken, lezingen en interkerkelijke dialogen. Onder andere The Orthodox Church (1963) is een toonaangevend boek voor leken over de oosters-orthodoxe kerk.

Ook in Nederland heeft metropoliet Kallistos een belangrijke rol gespeeld. Hij steunde onder andere de oprichting van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT), de voorganger van het huidige St. Irenaeus Instituut. De metropoliet volgde de ontwikkelingen in Nederland op de voet en sprak ook tijdens het colloquium ‘Modern Orthodox Thinkers’ (2015) (een opname daarvan vindt u hier). Het vertaalwerk van metropoliet Ware, van onder andere de Philokalia, vormde de inspiratie voor de huidige staf van het St. Irenaeus Instituut om de Psalmen vanuit het Grieks naar het Nederlands te vertalen.

© Creative Commons: Narsil. Kallistos Ware, Oakland, CA, 2008 (cropped).jpg.

Auteur

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.