Servisch-orthodoxe theoloog als directeur van de ‘Faith and Order Commission’ bij de Wereldraad van Kerken

Afgelopen week werd Andrej Jeftić benoemd als directeur van de ‘Faith and Order Commission’ van de Wereldraad van Kerken. Dit is een bijzondere stap van de commissie. In tegenstelling tot Jeftićs voorgangers is hij de eerste directeur met een Servisch-Orthodoxe achtergrond. Jeftić is al sinds zijn studententijd betrokken bij de oecumene en stelt dat theologie universeel moet zijn: ‘Om trouw te zijn aan de roeping en openbaring van Christus, die alleen begrepen kan worden door communie, geloof ik dat theologie oecumenisch moet zijn. […] Indien we beïnvloed raken door denkbeeldige grenzen, zowel wetenschappelijk als kerkelijke, dan heeft theologie geen uitkomst geboden aan de wereld, wiens redding door Christus is gebracht.’

De ‘Faith and Order Commission’

Hoe kan eenheid een inspirerende bron zijn voor vernieuwingen in de kerk en de wereld? Wat leert de toenemende samenwerking tussen instanties op het gebied van gerechtigheid, vrede en de schepping ons over de kerk? Welke relaties zijn er tussen etniciteit, nationalisme en kerkelijke eenheid? Dit zijn vragen die centraal staan in de werkzaamheden van de ‘Faith and Order Commission’. Momenteel werkt de commissie aan 3 verschillende projecten, getiteld ‘De Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’, ‘De Kerk’, ‘Moreel Onderscheidingsvermogen in de Kerken’. Actuele thema’s, zoals ecologie en ethiek, spelen daarin een belangrijke rol.

De voorloper van de commissie is opgericht in 1910 onder de naam ‘Faith and Order Movement’, die twee Wereldconferenties over Geloof en Kerkorde hebben georganiseerd: Lausanne (1927) en Edinburgh (1937). De ‘Faith and Order Movement’ is in 1948 opgegaan in de Wereldraad van Kerken als de ‘Faith and Order Commission’. Bij de benoeming van Jeftić stelde de moderator van de commissie, Susan Durber, dat: ‘Dankzij zijn diepgaande theologische reflectie, creatieve denkwijze en kalme persoonlijkheid maakt dr. Jeftić een indruk op iedereen die hem ontmoet. Het is spannend om een orthodoxe theoloog te verwelkomen als directeur van de “Faith and Order Commision”.’

Wie is Andrej Jeftić?

Andrej Jeftić (1984) is een Servisch-Orthodoxe theoloog. Zijn onderwijs heeft hij genoten aan de Universiteit van Belgrado in Servië, waar hij tussen 2003-2009 een Bachelor en Master in Theologie heeft gevolgd. Daarna werkte hij als promovendus (2009-2016) en onderwijsassistent (2010-2016) aan dezelfde faculteit. De titel van zijn dissertatie luidt: ‘Reception of the Holy Fathers in the Writings of Thomas F. Torrance: Patristic Theology and Contemporary Science’ (2016). Door zich te richten op Thomas F. Torrance laat Jeftić al vroeg zien geïnteresseerd te zijn in de oecumene. Na zijn promotie wordt hij benoemd als universitair docent aan de Faculteit voor Orthodoxe Theologie, een functie die hij tot 2022 heeft vervuld. Naast zijn positie als directeur van de commissie bij de Wereldraad van Kerken werkt Jeftić als geassocieerd onderzoeker aan het Instituut voor Filosofie en Sociale Theorie aan de Universiteit van Belgrado.

©Andrej Jeftić

Hij heeft meegewerkt aan verschillende wetenschappelijke projecten, onder andere aan het project ‘Servische Theologie in de Twintigste Eeuw: Fundamentele Veronderstellingen van de Theologische Disciplines in de Europese Context – Historisch en Hedendaags Perspectief’. Dit project was gefinancierd door de Servische overheid en liep van 2010 tot 2022. In 2019 werkte Jeftić mee aan het project ‘Contemporaine Oosters-Orthodoxe Ideniteit en de Uitdagingen van Pluralisme en Seksuele Diversiteit in een Seculier Tijdperk’, dat gefinancierd werd door de British Council. Een lopend project waaraan Jeftić gelinieerd is, en gefinancierd wordt door de Council of Europa, heet ‘Samenwerking met Kerkelijke Instituten tegen Haatzaaien: een Interdisciplinaire Dialoog tussen Mensenrechten Experts en Christelijke Orthodoxe Theologen’.

Auteur

Deze website maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in websiteverkeer en gebruikers van de website.